© Työryhmä H&K 2013
työryhmä h&k

Hämes-Havusen kehittämishanke

Matti Palokangas: Venesjärven historiaa – ihmisiä ja tapahtumia vuosien saatossa. Omakustanne 2009, 448 sivua, 172 valokuvaa, A 2 -kokoinen kartta 1800-luvulta. ISBN 978-952-92-5912-0.

Maanviljelijä ja sukututkija Matti Palokankaan viiden vuoden aikana keräämä tietokokonaisuus on erinomaisesti jäsenneltynä kovien kansien välissä. Venesjärvi sijaitsee Kankaanpäässä Pohjois-Satakunnassa. Asutus on keskittynyt pitäjän suurimman järven ympärille. 1900-luvun alussa Venesjärvi saavutti maanlaajuista kuuluisuutta poikkeuksellisen suuresta Amerikkaan muuttajien määrästä. Kylä tunnettiin myös sikataloudestaan ja hyvistä ravihevosistaan.

Teos alkaa selvityksellä seudun luonnosta ja maanmuodostuksesta sekä nimistön alkuperästä. Hämäläisten eränkävijöiden nautinta-alueet muuttuvat vähitellen viljelijöiden maaksi. Tekijä käsittelee hyvin elävästi eri elinkeinoja, joita olikin hämmästyttävän laaja kirjo. Niin tekijän kuin hänen haastattelemiensa venesjärviläisten antamat vanhojen työtapojen kuvaukset ovat niin konkreettisia, että lukija saa käsityksen kuinka mylly toimii ja sahtia valmistetaan. Teksti näyttää, kuinka suuret historialliset käänteet, kuten sodat, nälkä ja poliittiset myllerrykset, vaikuttivat pienten ihmisten elämään. Kiintoisaa antia ovat myös muistelmat kylän persoonallisuuksista, sanavalmiista ja erikoislaatuisista henkilöistä, joista kerrotut tarinat elävät edelleen.

Osuutemme kirjan synnyssä oli ulkoasun ja sivutaiton suunnittelu ja toteutus, kielen ja merkistön tarkistus sekä markkinoinnissa avustaminen (www-sivut, lehdistötiedotteet). Nämä tehtävät teimme Osuuskunta Oulun Tietotaidon työntekijöinä.

Matti Palokankaan kirjasivulle.

Paluu edelliselle sivulle.