© Työryhmä H&K 2013
työryhmä h&k

vaikuttamista lapsen parhaaksi

Mannerheimin lastensuojeluliiton Kainuun piirin 60-vuotishistoriikki

Vaikuttamista lapsen parhaaksi Kainuussa. MLL:n Kainuun piiri 60 vuotta.
Kust. MLL:n Kainuun piiri 2010. 112 s., 32 kuvaa. ISBN 978-952-5082-68-5.

Kainuun piiri on saanut paljon hyvää aikaan lastensuojelussa 60 vuodessa. Alkuaikojen tärkeintä työsarkaa oli kansanterveystyö. Myöhemmin piiri keskittyi
yhä laajemmin valistamaan vanhempia lasten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä kouluttamaan vapaaehtoisia eri tehtäviin. Viime vuosikymmenien saavutuksia ovat muiden muassa lastenhoitopalvelut, perhe-
ja kriisityö, tukioppilaskoulutus ja maahanmuuttajaäitien aktivoiminen.

Kirjaa saa ostaa MLL:n Kainuun piirin toimistosta puh. (08) 622 193 .

 

Paluu edelliselle sivulle.