© Työryhmä H&K 2013
työryhmä h&k

Isänmaa kutsui meitä

Isänmaa kutsui meitä – rintamanaiset kertovat sodan vuosista. Kust. Rintamanaisten säätiö 2003. 341 s. ISBN 952-91-6540-4.

Tarinat ovat valaisevaa luettavaa siitä, kuinka Suomen itsenäisyys oli monelle tärkein asia henkilökohtaisen edun jäädessä taka-alalle. Lotat, sotilaskotisisaret ja sairaanhoitajat muistelevat kokemuksiaan sotatoimialueilla 1939–1944.

Kirjan tarinat ovat peräisin Ilmi Harskan Varsinais-Suomen rintamanaisten keskuudessa tekemistä haastattelunauhoitteista. Hely Alhainen litteroi äänitteet ja toimitti ne luettaviksi teksteiksi. Kirjan taitto ja kannen suunnittelu on Kari Alhaisen työtä.

Kirjaa voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta rintamanaistenliitto(at)gmail.com

 

Paluu edelliselle sivulle.